Kişisel Bilgiler/Özgeçmişim

Ad Soyadı                   : Ahmet GENÇ

Adres                          : Adıyaman Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Altınşehir, 02040 ADIYAMAN

Tel                              : 0416223 3800/4180

Fax                             : (0 416) 223 2071

E-Mail                       : ahmetgenc_@hotmail.com & ahmetgencc@gmail.com

1. EĞİTİM BİLGİLERİ

DOKTORA: Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı

Başlama/Bitiş Tarihi: Eylül 2005 /23 Temmuz 2009

Tezin Adı: Tiopürin S-Metil Transferaz (TPMT) Genotiplerinin Belirlenmesi

YÜKSEK LİSANS: Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı

Başlama/Bitiş Tarihi : Eylül 2003 / 01 Eylül 2005

Tezin Adı: Hemoglobin Varyantlarının DNA Dizi Analizi ile Belirlenmesi

LİSANS: Muğla Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Başlama Tarihi: Eylül 1997 / Şubat 2000 (1 Yıl İngilizce Hazırlık)

Yatay Geçiş: Şubat 2000 Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Bitiş Tarihi: 14 Haziran 2002

2. EĞİTİM DENEYİMLERİ

2003-2009                              Tıp I. ve II. sınıf öğrencilerine verilen Biyokimya Laboratuar dersleri

2009- 2015                            Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO’da yardımcı doçent olarak ve kendi alanındaki dersleri yürütmektedir

2015-                                       Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO’da doçent olarak ve kendi alanındaki dersleri yürütmektedir

3. İŞ DENEYİMLERİ

2009-                                      Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, Öğretim Üyesi

2005-2009                              Dermancan Tıp Merkezi Laboratuvarı (Laborant)

2007-2008                              Adana Numune Hastanesi Seyhan Uygulama Merkezi Kalıtsal Kan Hastalıkları Genetik Tanı Merkezi’nde DNA Dizi Analizi, Real-Time
PCR ile MTHFR, F II ve F V polimorfizmlerinin tespit edilmesi, Strip Hibridizasyon Yöntemi ile Alfa ve Beta Talasemilerin Belirlenmesi

2012 (Eylül-Kasım: 3 ay)                          Catania University, Italy “Ultrasensitive detection of non-amplified DNA, with particular attention to the application of the innovative protocol based on the nanoparticle-enhanced surface plasmon resonance imaging detection of β-thalassemia point mutations” 10 Eylül 2012-10 Aralık 2012 YÖK Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirilmesi Programı

4. PROJELER

4.1. Anormal Hemoglobin Varyantlarının DNA Dizi Analizi ile Belirlenmesi, Ç.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Yüksek Lisans Tez
Projesi
, TF2005YL2.

4.2. Alfa Talasemi Genotipleri ve HbH Hastalığı, Ç.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi TF2005BAP3, Araştırmacı, 2005.

4.3. Tiopürin S-Metil Transferaz Genotipleri, Ç.Ü. Rektörlüğü Araştırma Projeleri Birimi TF2007BAP32, Araştırmacı, 2008.

4.4. Tiopürin S-Metil Transferaz Genotiplerinin Belirlenmesi, Ç.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi TF2007D9, Doktora Tez Projesi, 2009.

4.5. Çukurova Bölgesinde Faktör V Leiden Mutasyon Dağılımı, Ç.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi TF2007BAP42, Araştırmacı, 2008.

4.6. Beta Talaseminin Preimplantasyon Genetik Tanısı, Ç.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi TF2009BAP1, Araştırmacı, 2009.

4.7. Metilen Tetrahidrofolat Redüktaz Mutasyonlarının Real-Time PCR ile Belirlenmesi, Ç.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi TF2009BAP2, Araştırmacı, 2009.

4.8. Adıyaman Yöresinde Beta Talasemi Prevelansının Belirlenmesi: Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi SHMYOBAP2010/0002, Proje Yürütücüsü, 2010.

4.9. Adıyaman Yöresinde Anormal Hemoglobin Prevelansının Belirlenmesi: Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi SHMYOBAP2010/0001, Araştırmacı, 2010.

4.10. Adıyaman İlinde Talasemi Sıklığının Belirlenmesi ve Eğitimi: Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2010-2011 GAP Kırsal Kalkınma Projeleri Destekleme Programı 1638 nolu proje, Proje Koordinatörü, 2011.

4.11. Fungusid Olarak Adıyaman’da Kullanılan Bakır Oksiklorür’ün Genotoksik Etkisinin Sitogenetik ve Moleküler Düzeyde Araştırılması:  Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, FEFBAP/2013-0001, Araştırmacı, 2015.

4.12. Telomeraz Ters Transkriptaz (hTERT) Genindeki Seçilmiş Genetik Varyantların Mide Kanserindeki Rolleri: Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi, SYOBAP/2013-0001, Araştırmacı, 2015.

4.13. Genetik Faktörlerin Non-alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı (NAYKH)’nın Moleküler Patogenezindeki Rolleri: Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi, SYOBAP/2014-0001, Araştırmacı, 2018.

4.14. Adıyaman İlinde Alfa Talasemi Sıklığı ve Genotiplerinin Belirlenmesi: Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, SHMYOBAP/2014-0001, Proje Yürütücüsü, 2017.

4.15. Delesyonel ve Nondelesyonel Fetal Hemoglobinin Kalıtsal Kalıcılığı (HPFH)’na Neden Olan Genotiplerin Belirlenmesi: Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, FEFBAP/2014-0003, Araştırmacı, 2016.

4.16. Fetal Hemoglobinin Kalıtsal Kalıcılığına (HPFH) Neden Olan Mutasyonların Belirlenmesi: Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, FEFBAP/2014-0004, Araştırmacı, 2017.

4.17. Beta Talasemi Taşıyıcılarında Beta Globin Gen Kümesi Haplotiplerinin Belirlenmesi: Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, SHMYOBAP/2014-0002, Proje Yürütücüsü, 2020.

5. SSCI/SCI EXPANDED VE AHCI KAPSAMINDAKİ ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

5.1. Zeren F, Genç A, Çürük MA. Preliminary data on preimplantation genetic diagnosis for hemoglobinopathies in Turkey. Hemoglobin, 2007;31(2): 273-7. DOI:10.1080/03630260701297238.

5.2. Çürük MA, Genç A, Huseynova P, Zeren F, Aksoy K. Çukurova’da alfa talasemi genotipleri ve HbH hastalığı. Türkiye Klinikleri, J Pediatr Sci, 2007;3(10):17-23.

5.3. Çürük MA, Zeren F, Genç A, Aygün-Özavcı S, Kilinc Y, Aksoy K. Prenatal diagnosis of sickle cell anemia and beta thalassemia in Southern Turkey. Hemoglobin, 2008;32(6):525-30. DOI: 10.1080/03630260802508269.

5.4. Eroglu F, Genc A, Elgun G, Koltas IS. Identification of Blastocystis hominis isolates from asymptomatic and symptomatic patients by PCR. Parasitol Res, 2009 Nov;105(6):1589-92. DOI:10.1007/s00436-009-1595-6.

5.5. Ozerdem D, Eroglu F, Genc A, Demirkazik M, Koltas IS. Comparison of microscopic examination, rK39 and PCR for visceral leishmaniasis diagnosis in Turkey. Parasitol Res, 2009 Dec;106(1):197-200. DOI:10.1007/s00436-009-1650-3.

5.6. Genç A, Eroğlu F, Koltas IS. Detection of Plasmodium vivax by nested PCR and real-time PCR. Korean J Parasitol. 2010 Jun;48(2):99-103. DOI:10.3347/kjp.2010.48.2.99.

5.7. Eroglu F, Koltas IS, Genc A. Identification of causative species in cutaneous Leishmaniasis patients using PCR-RFLP. J Bacteriol Parasitol, 2011;2:113 DOI:10.4172/2155-9597.1000113

5.8. Genç A, Çürük MA. Two rare Hb variants in Çukurova region; Hb E-Saskatoon & Hb G-Coushatta. Turk J Hematol, 2011;28(4):323-6. DOI: 10.5152/tjh.2011.88.

5.9 Genc A, Gunasti S, Tuli A, Curuk M A, Uzun S. Thiopurine S-methyltransferase gene polymorphism in pemphigus vulgaris. Post Dermatol Alergol, 2012;XXIX, 1:25-9.

5.10. Genc A, Tastemir Korkmaz D, Buyukleyla M, Celiker M. Prevalence and molecular analysis of β-thalassemia in Adiyaman, Turkey. Hemoglobin, 2012;36(2):131-8. DOI:10.3109/03630269.2012.658128.

5.11. Tug Bozdogan S, Unsal C, Erkman H, Genc A, Ozalp Yuregir O, Muslumanoglu M H, Aslan H. Nonsense β-thalassemia mutation at codon 37 (TGG>TGA), detected for the first time in three Turkish cases. Hemoglobin, 2012;36(3):283-8. DOI:10.3109/03630269.2012.662197.

5.12. Genc A, Tastemir Korkmaz D, Urhan Kucuk M, Rencuzogullari E, Atakur S, Bayram S, Oncerci M, Koc T, Aslan S, Almas AM, Alici MF, Sevgiler Y, Tuncdemir A. Prevalence of beta-thalassemia trait and abnormal hemoglobins in the province of Adıyaman, Turkey. Pediatr Hematol Oncol, 2012 Oct;29(7):620-3. DOI:10.3109/08880018.2012.713085.

5.13. Uysal A, Genc A, Taşyürek N, Türkyılmaz B. Prevalence of beta-thalassemia trait and abnormal hemoglobin in premarital screening in the Province of Izmir, Turkey. J Pediatr Hematol Oncol, 2013 Feb;30(1):46-50. DOI:10.3109/08880018.2012.742604.

5.14. Incebiyik A, Genc A, Gul Hilali N, Camuzcupglu A, Camuzcuoglu H, Kilic A, Vural M. Prevalence of beta-thalassemia trait and abnormal hemoglobins in Sanliurfa Province in Southeast Turkey. Hemoglobin, 2014 Nov;38(6):402-4. DOI:10.3109/03630269.2014.978008.

5.15. Bayram S, Sümbül AT, Batmacı CY Genç A. Effect of HOTAIR rs920778 polymorphism on breast cancer susceptibility and clinicopathologic features in a Turkish population. Tumour Biol, 2015 May;36(5):3863-70. DOI:10.1007/s13277-014-3028-0

5.16. Bayram S, Ülger Y, Sümbül AT, Kaya BY, Rencüzoğulları A, Genç A, Sevgiler Y, Bozkurt O, Rencüzoğulları E. A functional HOTAIR rs920778 polymorphism does not contributes to gastric cancer in a Turkish population: a case-control study. Fam Cancer, 2015 Dec;14(4):561-7. DOI:10.1007/s10689-015-9813-0

5.17. Bayram S, Rencüzoğulları E, Almas AM, Genç AEffect of p53 Arg72Pro polymorphism on the induction of micronucleus by aflatoxin B1 in in vitro in human blood lymphocytes. Drug Chem Toxicol, 2016 Jan, 39(3):331-7.  DOI:10.3109/01480545.2015.1121275.

5.18. Bayram S, Genç A, Büyükleyla M, Rencüzoğulları E. Genotoxicity and cytotoxicity of copper oxychloride in cultured human lymphocytes using cytogenetic and molecular tests. Cytotechnology, 2016 Jan, 68(5):2027-36. DOI:10.1007/s10616-016-9943-8.

5.19. Bayram S, Ülger Y,Sümbül AT, Kaya BY,  Genç A, Rencüzoğulları E, Dadaş E. Polymorphisms in human telomerase reverse transcritase (hTERT) gene and susceptibility to gastric cancer in a Turkish population: Hospital-based case-control study. Gene, 2016 July 1;585(1):84-92. DOI:10.1016/j.gene.2016.03.030 [Epub ahead of print]

5.20. Genç A, Sevgiler Y, Bayram S, Rencüzoğulları E. The prevalence and genotypes of alpha-thalassemia in Adıyaman: two rare alpha variants.  Turk J Biochem, 2016 Jan;41(6):467-72.

5.21. Ülger Y, Dadaş E, Yalınbaş Kaya B, Sümbül AT,   Genç A, Bayram S. The analysis of lncRNA HOTAIR rs12826786 C>T polymorphism and gastric cancer susceptibility in a Turkish population: lack of any association in a hospital-based case–control studyIrish Journal of Medical Science, 2017 Nov;186(4):859-865. (DOI: 10.1007/s1184)

5.22. Aydın M, Arslan M, Rencüzoğulları E, Gözaydın C, Genç A, Bayram S. Investigation of XRCC1 Arg399Gln, Arg280His, and Arg194Trp polymorphisms effects on the induction of micronucleus by Aflatoxin B1 in in vitro. Gene Reports, 2017 ;9:1-6. (DOI: 10.1016/j.genrep.2017.08.002).

5.23. Aydın M, Rencüzoğulları E, Bayram S, Sevgiler Y, Genç AAlterations on high HbF levels may be associated with KLF1 gene mutations. Cellular and Molecular Biology, 2017; 63(8):51-7.

5.24. Aydın M, Rencüzoğulları E, Bozkurt O, Genç A, Bayram S. Investigation of genotoxic effects of doripenem using cytogenetic and molecular methods. Cellular and Molecular Biology, 2017; 63(10):87-92. (DOI: 10.14715/cmb/2017.63.10.14)

5.25. Aydın M, Rencüzoğulları E, Bozkurt O, Genç A, Bayram SThe relationship between the variations in Gγ and Aγ promotors and the Hereditary Persistence of Fetal Hemoglobin (HPFH). Cellular and Molecular Biology, 2018; 64(1):32-9. (DOI:10.14715/cmb/2018.64.1.7)

5.26. Genc A, Tastemir Korkmaz D, Bayram S, Rencuzogullari E. The Effect of Five Single Nucleotide Polymorphisms on Hb F Variation of β-Thalassemia Traits and Hematologically Normal Individuals in Southeast Turkey. Hemoglobin, 2020;pp.1-9 (DOI:10.1080/03630269.2020.1787178)

6. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

6.1. Genç A, Çürük MA. Hemofili A’nın moleküler patolojisi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 2008;17(2):122-45.

6.2. Genç A, Çürük MA. Hemofili B’nin moleküler patolojisi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 2008;17(2):146-58.

6.3. Eroğlu F, Genç A, Koltaş IS. Adana İlindeki Echinococcus granulosus izolatlarının PCR-RFLP yöntemi ile genotiplendirilmesi (The genotyping of Echinococcus granulosus isolates with PCR-RFLP methods in Adana Province). Zirve Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2016;1(1):22-5.

6.4. Eroğlu F, Genç A, Çürük MA, Koltaş IS. Yurt dışı kökenli Plasmodium falciparum suşlarının tanısında serolojik ve moleküler yöntemlerin kullanılması (The use of serological and molecular methods in diagnosis of foreign origin Plasmodium falciparum strains. Zirve Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2016;1(1):32-4. (Short communication)

7. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGREDE SUNULAN ve BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

7.1. Genç A, Zeren F, Temiz D, Çürük MA. Abnormal hemoglobins in Çukurova, two rare variants; HbE-Saskatoon & HbG-Coushatta. 31st FEBS
Congress, PP1079. 24–29 June 2006, İstanbul.

7.2. Eroğlu F, Kotlaş Sİ, Demirhindi H, Genç A, Demirkazık M, Çürük MA. Diagnosis of Leishmania infantum from smear samples taken from cuteneous leishmaniasis cases by using the PCR-RFLP method. 57th American Society of Tropical Medicine and Hygiene Annual Meeting, P2798. December 7-11, 2008, New Orleans, USA.

8. ULUSAL BİLİMSEL KONGREDE SUNULAN ve BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

8.1. Genç A. Çukurova’da Hemoglobinopatilerin Moleküler Tanısı. İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi, 8–11 Eylül 2007, İstanbul.

8.2. Genç A, Zeren F, Çürük, MA. Hemoglobinopatilerde Sorunlu Vakaların Analizi. 5. Talasemi Yazokulu, 20 –24 Nisan 2008, Antalya (Tam Metin).

8.3. Eroğlu F, Genç A, Koltaş S. Echinococcus İzolatlarının PCR-RFLP Yöntemi ile Genotiplerinin Belirlenmesi. 4. Ulusal Hidatidoloji Kongresi, 25-28 Haziran 2008, Malatya.

8.4. Genç A, Günaştı S, Uzun S, Tuli A, Çürük MA. Tiopürin S-Metiltransferaz Genotiplerinin Belirlenmesi. XX. Ulusal Biyokimya Kongresi, P030. 29 Ekim-1 Kasım 2008, Nevşehir.

8.5. Genç A, Çavuşoğlu AC, Arıcan H, Uzuncan N, Karaca B, Çürük MA. Bir Türk Ailede Hb Sarrebourg’un Tanımlanması. XX. Ulusal Biyokimya Kongresi, P137. 29 Ekim-1 Kasım 2008, Nevşehir.

8.6. Zeren F, Genç A, Çürük MA. Faktör V Leiden Mutasyonunun Real-Time PCR ile Belirlenmesi. XX. Ulusal Biyokimya Kongresi, P159. 29 Ekim-1 Kasım 2008, Nevşehir.

8.7. Genç A, Zeren F, Çürük MA. Türkiye’de İnsan Hemoglobin Varyantları. XX. Ulusal Biyokimya Kongresi, P183. 29 Ekim-1 Kasım 2008, Nevşehir.

8.8. Genç A, Günaştı S, Uzun S, Tuli A, Çürük MA. Tiopürin S-Metil Transferaz Genotiplerinin Real-Time PCR ile Belirlenmesi. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 5. Ulusal Kongresi, P15. 11-15 Ocak 2009, Uludağ-Bursa.

8.9. Karaömerlioğlu Ö, Genç A, Zeren F, Çürük MA, Kılınç Y. Delesyonel ve Nondelesyonel Alfa Talasemi Mutasyonları. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 5. Ulusal Kongresi, P16. 11-15 Ocak 2009, Uludağ-Bursa.

8.10. Genç A, Günaştı S, Uzun S, Tuli A, Çürük MA. Tiopürin S-Metiltransferaz Genotipleri. XXI. Ulusal Biyokimya Kongresi, TB066. 29 Ekim-1 Kasım 2009, İstanbul.

8.11. Genç A, Karaömerlioğlu Ö, Çürük MA, Kılınç Y. Çukurova Bölgesinde Alfa Talasemi ve HbH Hastalığı. XXI. Ulusal Biyokimya Kongresi, KB101. 29 Ekim-1 Kasım 2009, İstanbul.

8.12. Eroğlu F, Genç A, Çürük MA, Kotlaş IS. Yurt dışı kökenli Plasmodium falciparum suşlarının tanısında serolojik ve moleküler yöntemlerin kullanılması. 16.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1-7 Kasım, 2009, Adana.

8.13. Eroğlu F, Koltaş IS, Genç A, Demirkazık M, Çürük MA. Kutanöz leyişmaniasisli hastalarda etken türlerin PCR-RFLP yöntemi ile tanımlanması. 16.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1-7 Kasım 2009, Adana.

8.14. Eroğlu F, Genç A, Elgün G, Koltaş IS. Semptomatik ve asemptomatik hastalardan izole edilen Blastocystis hominis izolatlarının genotiplendirilmesi. 16.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1-7 Kasım 2009, Adana.

8.15. Genç A, Eroğlu F, Çürük MA, Koltaş IS. Plasmodium vivax isolatlarının PCR ve Real-Time PCR yöntemleri ile tanımlanması. 16.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1-7 Kasım 2009, Adana.

8.16. Özerdem D, Koltaş IS, Eroğlu F, Genç A, Demirkazık M. Kala azarlı hastalarda etken türlerin PCR-RFLP yöntemi ile tanımlanması. 16.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1-7 Kasım 2009, Adana.

8.17. Genç A, Taştemir D, Büyükleyla M, Çeliker M. Adıyaman’da Beta Talasemi Prevalansı. XXII. Ulusal Biyokimya Kongresi, P008. 27 Ekim-30 Ekim 2010, Eskişehir.

8.18. Aktaş H, Kotlaş İS, Eroğlu F, Genç A. Entamoeba histolytica ve Entamoeba dispar’ın copro-Antigen ELISA, PCR ve Real-Time PCR ile ayırt edilmesi. 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi, SB06-03. 4-10 Eylül 2011, Kars.

8.19. Genç A, Taştemir D, Urhan Küçük M, Rencüzoğulları E, Bayram S, Önderci M, Atakur S, Arpacı A, Koç T, Aslan S, Odabaşı M, Yılmaz M, Sevgiler Y, Altınbaş Y, Sever D, Almas A M, Alıcı MF, Çelik Ç, Kurt E. Adıyaman İlinde Talasemi Sıklığı. 37. Ulusal Hematloji Kongresi, P119. 19-22 Ekim 2011, Ankara.

8.20. Tuğ Bozdoğan S, Aslan H, Erkman H, Genc A, Zeren F, Sağır P, Özalp Yüreğir Ö. Nadir Beta-Talasemi Mutasyonları: Olgu Sunumu. 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, P118. 19-23 Aralık 2012, Bursa.

8.21.Genç A, Bayram S, Rencüzoğulları E, Almas AM. p53 Arg72Pro Polimorfizimi ile Mikronükleus Oluşumu Arasındaki İlişki”, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, pp1-1, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.

9. KATILDIĞIM KURSLAR

9.1.    Prof. Dr. Titus H.J. Huisman Anısına Düzenlenen “Anormal Hemoglobinler ve Talasemiler Kursu”. 8 Mayıs 2006, Hemoglobin Derneği, Adana.

9.2.    Anormal Hemoglobinler ve Talasemi Tanısında Kullanılan Yöntemler. VIII. Biyokimya Yaz Okulu, 22-26 Mayıs 2006. Çukurova Üniversitesi, Adana

9.3.    Tanıda Moleküler Genetik Yöntemler. IX. Biyokimya Yaz Okulu. 5-9 Haziran 2006. Çukurova Üniversitesi, Adana.

9.4.    Uluslar arası Talasemi Yaz Okulu, 1. Basamak Talasemi Merkezleri Kursu. 20-24 Nisan 2008, Talasemi Federasyonu, Antalya.

9.5.    Proje Geliştirme ve Yazma Çalıştayı. 29 Ekim 2008, Türk Biyokimya Derneği, Nevşehir.

9.6.    Genetik Çalışmalarda Biyoinformatik Uygulamalar: Genom Veri Bankaları ve DNA Dizi Analizi Programları. 11-15 Mayıs 2009, TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, Gebze-Kocaeli.

9.7.    Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Alanında Tübitak Projeleri Oluşturma Çalıştayı-I. 8-9 Aralık 2009, Adıyaman Üniversitesi.

9.8.    Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Alanında Tübitak Projeleri Oluşturma Çalıştayı-II. 9-10 Şubat 2010, Adıyaman Üniversitesi.

9.9.    Moleküler İmmünoloji Teknikleri. 23-27 Mayıs 2011, TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, Gebze-Kocaeli.

10. KATILDIĞIM KONGRELER/SEMPOZYUMLAR

10.1. Anemiye Güncel Yaklaşımlar. 23 Kasım 2007, Adana İl Sağlık Müdürlüğü ve Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyhan Uygulama Merkezi, Adana.

10.2. NanoTR3 Nanoscience and Nanotechnology. 11-14 Haziran 2007, Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi, Ankara.

10.3. Prof. Dr. Yüksel Özdemir Anısına: Protein Kimyası Sempozyumu. 7-8 Şubat 2008, Ç.Ü. Tıp Fakültesi Biyokimya AD ve Türk Biyokimya Derneği Adana Şubesi, Adana.

10.4. XX. Ulusal Biyokimya Kongresi. 29 Ekim- 1 Kasım 2008, Nevşehir.

10.5. XXI. Ulusal Biyokimya Kongresi. 29 Ekim- 1 Kasım 2009, İstanbul.

10.6. XXII. Ulusal Biyokimya Kongresi. 27 Ekim-30 Ekim 2010, Eskişehir.

10.7. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi. 19-22 Ekim 2011, Ankara.

11. İdari Görevler

11.1. 01.10.2010-10.06.2011 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı.

11.2. 15.06.2011-27.01.2012 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı.

11.3. 19/06/2019-11/11/2020 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı.

11.4. 07/11/2019-11/11/2020 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı.

12. VERİLEN DERSLER

2020-2021 BAHAR YARIYILI (T+U+K+AKTS)

PAT 102 BİYOKİMYA (3+0+3+3) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri 
PAT 202 MOLEKÜLER PATOLOJİ TEKNİKLERİ (1+1 2+2) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri
PAT 218 BİYOTEKNOLOJİ (2+0+2+4) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri
TLT 120 TEMEL LABORATUVAR UYGULAMASI-I (0+4+2+4) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
TLT 214 BİYOTEKNOLOJİ (2+0+2+4) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
TLT 216 TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI-II (0+8+4+6) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

2020-2021 GÜZ YARIYILI (T+U+K+AKTS)

OPT 125 KİMYA (2+0+2+3) Sağlık Hiz. MYO Optisyenlik
PAT 121 LABORATUVAR KİMYASI (2+0+2+2) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri 
TLT 103 GENEL BİYOKİMYA (4+0+4+4) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
TLT 111 LABORATUVAR KİMYASI (2+0+2+2) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
TLT 229 TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI-I (0+8+4+5) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

2019-2020 BAHAR YARIYILI (T+U+K+AKTS)

OPT 110 KİMYA (2+0+3+2) Sağlık Hiz. MYO Optisyenlik
PAT 102 BİYOKİMYA (3+0+2+2) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri
PAT 202 MOLEKÜLER PATOLOJİ TEKNİKLERİ (1+1+2+2) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri
PAT 218 BİYOTEKNOLOJİ (2+0+2+4) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri
TLT 214 BİYOTEKNOLOJİ (2+0+2+4) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
TLT 216 TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI-II (0+8+4+6) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
DHF 204 BİYOKİMYA [Yıllık Ders] (1+1+3+4) Diş Hekimliği Fak. Diş Hekimliği
DHF 303 AĞIZ BİYOKİMYASI [Yıllık Ders] (1+1+2,50+3) Diş Hekimliği Fak. Diş Hekimliği

 

2019-2020 GÜZ YARIYILI (T+U+K+AKTS)

DHF 204 BİYOKİMYA [Yıllık Ders] (1+1+3+4) Diş Hekimliği Fak. Diş Hekimliği
DHF 303 AĞIZ BİYOKİMYASI [Yıllık Ders] (1+1+2,50+3) Diş Hekimliği Fak. Diş Hekimliği
TLT 103 GENEL BİYOKİMYA (2+0+2+3) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
TLT 111 LABORATUVAR KİMYASI (3+0+3+4) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
TLT 229 TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI-I (0+8+4+5) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

2018-19 BAHAR YARIYILI (T+U+K+AKTS)

OPT 110 KİMYA (3+03+2) Sağlık Hiz. MYO Optisyenlik
PAT 102 BİYOKİMYA (2+0+2+2) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri
PAT 202 MOLEKÜLER PATOLOJİ TEKNİKLERİ (1+1+2+2) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri
PAT 218 BİYOTEKNOLOJİ 82+0+2+4) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri
PAT-110 YAZ STAJI (0+240+120+8) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri
TLT 214 BİYOTEKNOLOJİ (2+0+2+4) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

 

2018-2019 GÜZ YARIYILI (T+U+K+AKTS)

TLT 103 GENEL BİYOKİMYA (2+0+2+3) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
TLT 111 LABORATUVAR KİMYASI (3+0+3+4) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

2017-2018 BAHAR YARIYILI (T+U+K+AKTS)

OPT 110 KİMYA (3+0+3+2) Sağlık Hiz. MYO Optisyenlik
PAT 102 BİYOKİMYA (2+0+2+2) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri
PAT 202 MOLEKÜLER PATOLOJİ TEKNİKLERİ (2+0+2+2) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri
PAT 218 BİYOTEKNOLOJİ (2+0+2+4) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri
PAT-110 YAZ STAJI (0+240+120+8) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri
TLT 214 BİYOTEKNOLOJİ (2+0+2+4) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
DHF 204 BİYOKİMYA [Yıllık Ders] (2+2+3+4) Diş Hekimliği Fak. Diş Hekimliği

2017-2018 GÜZ YARIYILI (T+U+K+AKTS)

DHF 204 BİYOKİMYA [Yıllık Ders] (2+2+3+4) Diş Hekimliği Fak. Diş Hekimliği
TLT 103 GENEL BİYOKİMYA (2+0+2+3) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
TLT 111 LABORATUVAR KİMYASI (3+0+3+4) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

2016-17 BAHAR YARIYILI (T+U+K+AKTS)

OPT 110 KİMYA (3+0+3+2) Sağlık Hiz. MYO Optisyenlik
PAT 102 BİYOKİMYA (2+0+2+2) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri
PAT 202 MOLEKÜLER PATOLOJİ TEKNİKLERİ (2+0+2+4) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri
PAT 218 BİYOTEKNOLOJİ (2+0+2+2) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri
PAT-110 YAZ STAJI (0+240+0+8) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri
TLT 214 BİYOTEKNOLOJİ (2+0+2+2) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

2016-17 GÜZ YARIYILI (T+U+K+AKTS)

TLT 103 GENEL BİYOKİMYA (2+0+2+3) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
TLT 111 LABORATUVAR KİMYASI (3+0+3+4) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

2015-16 BAHAR YARIYILI (T+U+K+AKTS)

İAY 206 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (4+0+2+4) Sağlık Hiz. MYO İlk ve Acil Yardım
OPT 110 KİMYA (3+0+3+2) Sağlık Hiz. MYO Optisyenlik
PAT 102 BİYOKİMYA (2+0+2+2) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri
PAT 202 MOLEKÜLER PATOLOJİ TEKNİKLERİ (2+0+2+4) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri
PAT 218 BİYOTEKNOLOJİ (2+0+2+2) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri
PAT-110 YAZ STAJI (0+240+0+8) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri
TLT 214 BİYOTEKNOLOJİ (2+0+2+2) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

2015-16 GÜZ YARIYILI (T+U+K+AKTS)

OPT 209 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1+2+2+6) Sağlık Hiz. MYO Optisyenlik
TLT 103 GENEL BİYOKİMYA (2+0+2+3) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
TLT 111 LABORATUVAR KİMYASI (3+0+3+4) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
TLT 209 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1+2+2+4) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

2014-15 BAHAR YARIYILI (T+U+K+AKTS)

İAY 206 Temel Bilgi Teknolojileri (4+0+2+4) Sağlık Hiz. MYO İlk ve Acil Yardım
OPT 110 KİMYA (3+0+3+2) Sağlık Hiz. MYO Optisyenlik
PAT 102 BİYOKİMYA (2+0+2+2) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri

2014-15 GÜZ YARIYILI (T+U+K+AKTS)

OPT 209 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1+2+2+6) Sağlık Hiz. MYO Optisyenlik
TLT 103 GENEL BİYOKİMYA (2+0+2+3) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
TLT 111 LABORATUVAR KİMYASI (3+0+3+4) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
TLT 209 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1+2+2+4) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

2013-14 BAHAR YARIYILI (T+U+K+AKTS)

OPT 110 KİMYA (3+0+3+2) Sağlık Hiz. MYO Optisyenlik
PAT 102 BİYOKİMYA (2+0+2+2) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri
PAT-110 YAZ STAJI (0+240+0+8) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri

2013-14 GÜZ YARIYILI (T+U+K+AKTS)

TLT 103 GENEL BİYOKİMYA (2+0+2+3) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
TLT 111 LABORATUVAR KİMYASI (3+0+3+4) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
TLT 209 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1+2+2+4) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

2012-13 BAHAR YARIYILI (T+U+K+AKTS)

PAT 102 BİYOKİMYA (2+0+2+2) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri

2011-12 BAHAR YARIYILI (T+U+K+AKTS)

PAT 102 BİYOKİMYA (2+0+2+3) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri

2011-12 GÜZ YARIYILI (T+U+K+AKTS)

CGP 211 ÇEVRE KORUMA (2+0+2+2) Sağlık Hiz. MYO Çocuk Gelişimi
KIM 101 TEMEL KİMYA (2+0+2+0) Sağlık Hiz. MYO Çocuk Gelişimi
TLT 103 GENEL BİYOKİMYA (2+0+2+4) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
TLT 111 LABORATUAR KİMYASI (3+0+3+4) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
TLT 209 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1+2+2+4) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

2010-11 BAHAR YARIYILI (T+U+K+AKTS)

PAT 102 BİYOKİMYA (2+0+2+3) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri
TLT 104 KLİNİK BİYOKİMYA (2+3+4+5) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

2010-11 GÜZ YARIYILI (T+U+K+AKTS)

KIM 101 TEMEL KİMYA (2+0+2+0) Sağlık Hiz. MYO Çocuk Gelişimi
KIM 101 TEMEL KİMYA (2+0+2+2) Sağlık Hiz. MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri
TLT 103 GENEL BİYOKİMYA (2+0+2+4) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
TLT 111 LABORATUAR KİMYASI (3+0+3+4) Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

2009-10 BAHAR YARIYILI (T+U+K+AKTS)

ENF 102 BİLGİSAYAR II (2+0+2+0) Sağlık Hiz. MYO Çocuk Gelişimi

2009-10 GÜZ YARIYILI (T+U+K+AKTS)

KIM 101 TEMEL KİMYA (2+0+2+0) Sağlık Hiz. MYO Çocuk Gelişimi